Experiences Ervaringen

Ervaringen van deelnemers

Vipassana als inzicht
Steeds dieper bij mezelf naar binnen. Tot de stilte me draagt naar waar ik op eigen kracht niet meer kon komen. Wat ondraaglijk was, intens en compact, en zo in mij afgesloten raakte, gaat zich nu ademend ontvouwen. De stilte geeft me de kracht te zien wat was. Ik mag minutieus herleven, onderzoeken wat voor mij toen teveel was. Alles komt aan het licht, verschijnt in nieuwe samenhang. Naropa is er bevrijdend in aanwezig.
Bevend en betraand word ik wie ik was gebleven...

- Krista Mirjam

Vipassana als ademtocht, weg naar vreugde, louter ‘zijn’.
Vipassana... ademtocht.
Alleen maar zitten, zitten en ademen.
Meegaan op de adem, in de adem.
Wervelende gedachteflarden, gevoelens, vreugde, weerstand, verveling?
De adem draagt alles, zonder oordeel.
Draagt en maakt klaar.
Tot ik zelf adem word... me laat beademen...
Me, ik? Ik ben er niet meer...
Zacht stralend vuur.
Vrede, vrede...

- Krista Mirjam

Het deelnemen aan de Vipassana retraites heeft, naast inzicht in mijn gedachten en structuur, vooral bewustzijn in mij wakker gemaakt.

Vanuit deze plek ontmoet ik de werkzaamheden en de mensen. Dit is zo anders dan voorheen. Ontmoetingen met de mensen zijn directer, werkzaamheden zijn bijzaak geworden zonder dat de kwaliteit vermindert. Werken is geen opgave, maar is meer een verandering van omgeving. De stilte is in mij en blijft steeds meer aanwezig waar ik me ook bevind.

Meditatie is een levenswijze geworden, dat zich uitspreidt over alle aspecten van mijn leven.

Door de tantrische benadering die Naropa heeft toegevoegd aan Vipassana meditatie, door bewustzijn en adem te laten smelten met elkaar, worden er momenten ervaren van tijdloosheid en ruimte.

- Mirjam P.

Als liefhebber van stilte voelde ik me aangetrokken tot de Vipassana retraite, hoewel ik in eerste instantie nog nooit van het woord Vipassana had gehoord. Mijn hart juichte toen Naropa deze stilte-inzichtretraite aanbood en ik voelde dat ik dit graag wilde ervaren, ervan uitgaande dat de stiltemeditatie me goed zou doen.
Toen nog niet beseffend, dat er geen doel was, niets te bereiken viel en de verlichtingservaringen waar ik stiekem op hoopte zich niet aandienden. Wel ontmoette ik mezelf ten diepste. Waar eerst gedachten en ideeën streden om de aandacht, volgden later momenten van gewoon ‘zijn’, met alles wat er is. Door in stilte te zijn zie ik helderder, hoor, ruik, proef en ervaar ik alles intenser. In de stilte komt het gevoel naar boven werkelijk te LEVEN. In het werk, de dagelijkse bezigheden ervaar ik meer rust, gaan de dingen niet meer met me aan de haal. Door af en toe stil te staan, stil te zijn en me te richten op m’n ademhaling kan ik dicht bij mezelf blijven, de innerlijke goddelijke vonk ervaren en van daaruit anderen werkelijk ontmoeten.

- Ineke

De stilte tijdens Vipassana is voor mij niet een afwezigheid van geluid, gedachten of iets anders, maar eerder een aanwezigheid. Wat die aanwezigheid precies is, is moeilijk te beschrijven. Het is geen ervaring en ook geen gevoel, het is iets dat voor gevoelens en ervaringen ligt, iets dat er altijd is en waar alles in verschijnt. Tijdens de Vipassana retraites met Naropa is het mij duidelijk geworden dat die stilte in wezen liefde is.

- Leo K.

Verwacht Niets
Vergeet Alles
Ont-dek Zelf
Leef Zelf

- Johan