Upcoming events Aankomende programma's Nadcházející události

Vipassana is the honest way, a way of meeting and intimacy.
Nothing is avoided, suppressed or changed.
Being with what is.
Just as long until being remains.
And then being with Being, for Being to disappear.
The emptiness you turn out to be is the fertile land for your potential to come to full expression.

The Vipassana Naropa hands to us is intensive and relaxed. This form of Vipassana in which we fall together with the natural breath, takes us home directly. The Vipassana days and retreats serve to keep entering silence and recognise this as our true nature.

Vipassana is “de eerlijke weg”, een weg van ontmoeting en intimiteit.
Er wordt niets vermeden, onderdrukt of veranderd.
Zijn met wat is.
Net zolang totdat het zijn overblijft.
En dan zijn met Zijn, zodat het Zijn verdwijnt.
De leegte die je dan blijkt te zijn is de vruchtbare grond om je potentieel tot expressie te laten komen.

De Vipassana die Naropa ons aanreikt is intensief en ontspannen.
Deze vorm van Vipassana waarbij we samenvallen met de natuurlijke ademhaling brengt ons direct thuis.
De Vipassana dagen en retraites zijn er om de stilte te betreden en te herkennen als onze ware natuur.

donderdag 19 mei 2022 — zondag 29 mei 2022
10 dagen
Thursday 19 May 2022 — Sunday 29 May 2022
10 days
čtvrtek 19 V 2022 — neděle 29 V 2022
10 dnů
Trimurti Sacha Retreat Center
Lísek 11, 59 301, Bystřice nad Pernštejnem
Trimurti Sacha Retreat Center
Lísek 11, 59 301, Bystřice nad Pernštejnem
Trimurti Sacha Retreat Center
Lísek 11, 59 301, Bystřice nad Pernštejnem
donderdag 19 mei 2022 — zondag 29 mei 2022
10 dagen
Thursday 19 May 2022 — Sunday 29 May 2022
10 days
čtvrtek 19 V 2022 — neděle 29 V 2022
10 dnů
Trimurti Sacha Retreat Center
Lísek 11, 59 301, Bystřice nad Pernštejnem
Trimurti Sacha Retreat Center
Lísek 11, 59 301, Bystřice nad Pernštejnem
Trimurti Sacha Retreat Center
Lísek 11, 59 301, Bystřice nad Pernštejnem
dinsdag 27 sep 2022 — zondag 2 okt 2022
5 dagen
Tuesday 27 Sep 2022 — Sunday 2 Oct 2022
5 days
úterý 27 IX 2022 — neděle 2 X 2022
5 dnů
Studiecentrum Oxerhof
Oxerhoflaan 6, 7428 MB, Deventer
Studiecentrum Oxerhof
Oxerhoflaan 6, 7428 MB, Deventer
Studiecentrum Oxerhof
Oxerhoflaan 6, 7428 MB, Deventer
dinsdag 25 okt 2022 — zondag 30 okt 2022
5 dagen
Tuesday 25 Oct 2022 — Sunday 30 Oct 2022
5 days
úterý 25 X 2022 — neděle 30 X 2022
5 dnů
Trimurti Sacha Retreat Center
Lísek 11, 59 301, Bystřice nad Pernštejnem
Trimurti Sacha Retreat Center
Lísek 11, 59 301, Bystřice nad Pernštejnem
Trimurti Sacha Retreat Center
Lísek 11, 59 301, Bystřice nad Pernštejnem
Vipassana retraite december
Vanaf € 450,-

From € 450,-
dinsdag 6 dec 2022 — zondag 11 dec 2022
5 dagen
Tuesday 6 Dec 2022 — Sunday 11 Dec 2022
5 days
úterý 6 XII 2022 — neděle 11 XII 2022
5 dnů
Studiecentrum Oxerhof
Oxerhoflaan 6, 7428 MB, Deventer
Studiecentrum Oxerhof
Oxerhoflaan 6, 7428 MB, Deventer
Studiecentrum Oxerhof
Oxerhoflaan 6, 7428 MB, Deventer

Vipassana with Naropa Vipassana met Naropa Vipassana s Naropou

A few times a year Naropa gives a Vipassana silence retreat at the “Oxerhof”, the study center for the school of philosophy, just outside of Deventer, Holland, and at the Sacha Retreat Centre 'Trimurti', Czech Republic.
Naropa has practiced Vipassana since 1986.
Vipassana means “insight”. Insight into your true nature.
Everything is brought to light. This light is your true nature.
Vipassana awakens this.
But also all the garbage that got stuck.
Naropa has made Vipassana less disciplinary.
His approach is Love. Participants experience the retreats as intense and powerful.

Een paar keer per jaar geeft Naropa een Vipassana stilteretraite in het studiecentrum van de school voor filosofie 'Oxerhof' bij Deventer en in Tsjechië in het Sacha Retreat Centre 'Trimurti'.
Naropa is vanaf 1986 vertrouwd met Vipassana.
Vipassana betekent inzicht. Inzicht in je ware natuur.
Alles komt aan het licht. Dit licht is je ware natuur.
Vipassana maakt dit wakker.
Maar ook alle rommel die vast zit.
Naropa heeft Vipassana minder disciplinair gemaakt.
Zijn benadering is Liefde. De retraites worden door de deelnemers als intens en krachtig ervaren.

The Vipassana days are deepening days, to keep entering silence and recognise this as our true nature. The inner silence is presence and awareness. Welcoming life as it is and letting your self be drawn into the mystery inwardly.
What that essence is exactly cannot be put into words, but the silence reveals her...
The consciousness that we are awakens.
When our natural state awakens, love awakens.
That is the perfume of Being.
For people who are not yet well acquainted with Vipassana, such a day is a good introduction and perhaps a stepping stone to a 5 or 10 days retreat.

De Vipassana dagen in de soefitempel in Katwijk zijn verdiepingsdagen, om de stilte te blijven doordringen en te herkennen als onze ware natuur. Het leven zoals het is verwelkomen en je innerlijk mee laten voeren in het mysterie.
Wat die essentie precies is kan niet met woorden worden gezegd, maar de stilte toont haar.
Het bewustzijn dat we zijn ontwaakt.
Als onze natuurlijke staat ontwaakt, wordt liefde wakker.
Dat is het parfum van Zijn.
Voor mensen die nog niet vertrouwd zijn met Vipassana is deze dag een goede kennismaking en wellicht een opstap naar een 5 of 10-daagse retraite.