Practical information Praktische informatie Praktické informace

Substantive instruction Inhoudelijke instructie Základní pokyny

The basic instruction is: ‘be one with the natural breath’.
The breath is a portal to the absolute.
You are not going to do witnessing; the natural witness is there regardless.
You are not dividing yourself. You are.

De basis instructie luidt: ‘Wees één met de natuurlijke ademhaling’.
De adem is een poort naar het absolute.
Je gaat geen getuige doen, de natuurlijke getuige is er zonder meer.
Je verdeelt jezelf niet. Je bent.

Základní pokyn je: „Buďte jedním s přirozeným dechem.“
Dech je brána k absolutnu.
Vědomí svědka není něco, co děláte; přirozený svědek je tam i bez toho.
Nerozdělujete se. Jste.

Practical information for the retreats held at the Oxerhof Praktische informatie voor de Oxerhof retraites Praktické informace o retreatech v Oxerhofu

Each day five to six sessions of one hour of sitting are held. In between these sessions, walking meditation is practised. You walk in alertness, and earthed.
During the natural walking, you are the walking. You are not going anywhere.
When you act, you are the act, you become the act.
Every morning we recite the Gayatri Mantra.
After dinner, a meeting with Naropa is held, where you can share your insights.
Start meditating already a few weeks before the beginning of the retreat. This will enable you to be in presence and silence during the retreat, without effort.

Er zijn vijf of zes zitsessies van een uur per dag. Deze worden afgewisseld met loopmeditatie.
Je loopt aandachtig en geaard.
Tijdens het natuurlijke lopen ben je het lopen, je gaat nergens heen.
Als je handelt, ben je de handeling, je gaat op in de handeling.
Iedere ochtend reciteren we de Gayatri Mantra.
Na het avondeten is er een bijeenkomst met Naropa waar je inzichten kunt delen.
Begin een paar weken voor de retraite al met mediteren,
zodat je tijdens de retraite moeiteloos in stilte en aanwezigheid kunt zijn.

Každý den probíhá pět až šest hodinových sezení. Mezi těmito sezeními praktikujeme meditaci v chůzi. Jdete bdělí a uzemnění.
Při přirozené chůzi touto chůzí jste. Nejde o to, že jdete někam.
Když jednáte, jste jednáním, stáváte se jím.
Každé ráno recitujeme Gajátrí mantru.
Po večeři je setkání s Naropou, kde můžete sdílet své vhledy.
Začněte meditovat už několik týdnů před začátkem retreatu. To vám umožní být během retreatu v přítomnosti a tichu bez úsilí.

You are welcome to arrive on Tuesday starting at 6 pm, and at 8:30 pm you will receive instructions.
The retreat lasts until Sunday evening 7 pm, and this includes dinner and cleaning up.

Vanaf dinsdag 18.00 ben je welkom en om 20.30 ontvang je de instructies.
De retraite duurt tot zondagavond 19.00, inclusief avondmaaltijd en opruimen.

Přijíždět můžete v úterý (u desetidenních vipassan v ČR ve čtvrtek) od 18. hodiny a ve 20:30 dostanete informace.
Retreaty končí v neděli v 19 hodin, což zahrnuje večeři a úklid.

The retreat is in silence. De retraite is in stilte. Retreat probíhá v tichu.

It is also required that there is no reading, writing, phoning. You can turn in your telephone or leave it at home.
We turn our attention inward to meet our Self directly.
Rooms available are single or shared rooms. In the summer camping is also possible. You have to bring your own towels and bedding. Bedding can also be rented for €5,-. Bringing ear plugs is recommended for a good night’s rest.
The price includes all vegetarian and organic meals.
Please tell us if you have specific dietary requirements.

Ook is het niet de bedoeling om te lezen, schrijven, bellen. Je kunt je mobiel inleveren voor de retraite begint of thuislaten.
We zijn naar binnen gekeerd zodat we direct onszelf ontmoeten.
Je slaapt in een 2/3/4 persoonskamer. In de zomer kun je ook in een tent overnachten.
Handdoeken en beddengoed moet je zelf meenemen. Neem eventueel oordoppen mee voor een goede nachtrust.
Bij de prijs zijn alle biologische vegetarische maaltijden inbegrepen.
Dieetwensen kun je doorgeven aan ons.

Kromě toho není povoleno číst, psát, ani telefonovat. Telefon můžete odevzdat, nebo ho nechat doma.
Pozornost obracíme dovnitř, abychom se přímo mohli setkat se sebou samými.
Většina pokojů je společných, o několika lůžcích. Pokud si chcete v noci dobře odpočinout, doporučujeme vám přivézt si špunty do uší. Do Holandska je třeba přivézt si vlastní ručník a povlečení; jinak je možné povlečení si půjčit za poplatek 5 euro.
V ceně je zahrnuta vegetariánská strava připravovaná z potravin v biokvalitě.
Pokud máte speciální dietu, informujte nás prosím předem.

Prices Prijzen Ceny

Costs of a five-day retreat in a room for 3 or 4 persons are €400,- per person (p.p.).
A double room €450,- p.p.
A double room with shower, or toilet and shower, €475,- p.p.
A single room with shower, or toilet and shower, €500,- p.p.
Discount in case of minimal income is negotiable.

De kosten van een 5-daagse in een drie- of vierpersoonskamer is €400,- p.p.
Tweepersoonskamer € 450,- p.p.
Tweepersoonskamer met douche, of douche en wc €475,- p.p.
Eenpersoonskamer 500,-
Minima korting is bespreekbaar.

Ceny a podmínky v České republice
Cena desetidenního pobytu v České Republice v roce 2019 (květen/červen, Štěkeň) je 11 500 Kč při ubytování v pokoji pro 6 a více lidí, 13 000 Kč při ubytování v pokoji pro 4-5 lidí a 14 500 při ubytování v dvoulůžkovém pokoji. Cena pěti denního pobytu v listopadu 2019 bude upřesněna (podle místa konání).
Registrace je považována za závaznou po zaplacení zálohy 1500 Kč na číslo účtu uvedené v přihlášce. Doplatek je splatný přibližně měsíc před konáním akce (datum viz přihláška) a platí se také převodem na účet.
Ceny a podmínky v Holandsku
Cena pětidenního retreatu v Holandsku v pokoji pro 3-4 osoby je 400 euro, cena za místo v dvojlůžkovém pokoji je 450 euro. Samostatný pokoj se sprchou nebo záchodem a sprchou je 500 euro.
Pokud máte nízký příjem, je možné si dohodnout slevu.
Registrace je považována za dokončenou po zaplacení registračního poplatku 50 euro, nebo celé částky. Tuto platbu je možné po dohodě zpravidla předat Taře předem v hotovosti (informujte se).

Your registration will be complete after paying the registration fee of €50,- or the total amount.
This can be transferred to Naropa Parivartan, with reference to ‘vipassana retreat’, the month the retreat will take place, and your (first) name.
IBAN: NL71RABO0129796999
BIC: RABONL2U
Please ensure the full amount is transferred at the latest four weeks before the start of the retreat.
An invoice can be requested.

Je aanmelding is pas definitief na het betalen van het inschrijfgeld van €50,- of het totale bedrag.
Dit kun je overmaken naar Naropa Parivartan, onder vermelding van ‘vipassana retraite’,
de maand wanneer die plaatsvindt en je (roep) naam.
IBAN: NL71RABO0129796999
BIC: RABONL2U
Zorg dat het volledige bedrag minimaal 4 weken van te voren is overgemaakt.
Op verzoek kun je een factuur krijgen.

Cancellation policy Annuleringsvoorwaarden Storno poplatky

Refund of the total amount minus the registration fee is possible when cancellation is made up to four weeks before the start of the retreat.
In some situations it may be possible to use the already paid amount for another retreat.
Cancellation within four weeks before the start of the retreat may allow a refund of 50%,
but within ten days before the start of the retreat, a refund is not possible anymore.
Travel- and cancellation insurances often cover 100%.

Mocht je 4 weken of langer voor aanvang van de retraite besluiten om niet te komen, dan is uitsluitend het inschrijfgeld verschuldigd.
In sommige situaties kun je na overleg de aanbetaling gebruiken voor een andere retraite.
Mocht je binnen 4 weken annuleren dan krijg je 50% van het totale bedrag terug.
Vanaf 10 dagen voor aanvang krijg je geen teruggave!
Reis- en annuleringsverzekeringen vergoeden vaak 100%.

Pokud zrušíte účast na retreatu 4 týdny nejpozději předem, propadá Vám registrační záloha.
V určitých situacích je možné tuto zálohu po předchozí domluvě přesunout na další retreat.
Pokud účast zrušíte v době kratší než 4 týdny předem, propadá Vám 50 % celkové částky. Při zrušení účasti méně než 10 dní předem propadá celá částka.
Poznámka: U mnoha pojišťoven je možné sjednat pojištění storno poplatků.

Psychosis and addictions Psychose en verslavingen Zodpovědnost za duševní stav

People with addiction to alcohol or drugs, or with a disposition for psychosis are advised not to attend a retreat or any other long programme.
If this applies to you, but you feel you want to join anyway, you have to consult Naropa.
We take no responsibility for people who ignore this advice.

Mensen die een aanleg hebben voor psychotische belevingen of die verslaafd zijn aan alcohol of drugs worden afgeraden om naar een retraite of ander lang programma toe te komen!
Mocht je toch willen komen dan moet je hierover contact op te nemen met Naropa.
We nemen geen verantwoording voor mensen die dit advies negeren.

Lidem se závislostí na alkoholu a drogách nebo s psychotickými sklony se účast na retreatu nebo jiném delším programu nedoporučuje. Pokud se vás to týká, ale přesto byste se chtěli zúčastnit, kontaktujte předem Naropu. Pokud tohoto doporučení nebudete dbát, nepřebíráme za Váš stav zodpovědnost.

The address of the Oxerhof center Adres van de studiecentrum Oxerhof Adresa centra v Oxerhofu

Oxerhoflaan 6, 7428 MB, Deventer, Holland
If you come by train, click here.

Oxerhoflaan 6, 7428 MB, Deventer
Als je met de trein komt, klik hier.

Adresa centra v Oxerhofu Oxerhoflaan 6, 7428 MB, Deventer, Holland Pokud pojedete vlakem, klikněte sem a přepněte na anglickou verzi.

General public transport directions Lopen naar de Oxerhof Cesta veřejnou dopravou

Train station Deventer to bus stop Larikshoeve, Epse
Bushalte Larikshoeve, 7214 EM Epse
From the busstop you can walk to the Oxerhof (roughly half an hour to 45 minutes)

Bushalte Larikshoeve, 7214 EM Epse

Z vlakového nádraží Deventer jeďte autobusem a vystupte na autobusové zastávce
Larikshoeve, Epse
Bushalte Larikshoeve, 7214 EM Epse
Ze zastávky můžete do Oxerhofu dojít pěšky (cesta trvá půl až tři čtvrtě hodiny)

Notify Tara in time if you want to be picked up at the bus stop, by sending an email to info@naropa.eu.

Laat Tara op tijd weten als je opgehaald wilt worden bij de bushalte (via een email naar info@naropa.eu).

Pokud chcete, abychom Vás vyzvedli na autobusové zastávce, dejte předem vědět Taře zasláním emailu na adresu info@naropa.eu.